Tytuł projektu: „Dywersyfikacja działalności firmy Bies sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty nowej usługi turystycznej”
Cel projektu: Dywersyfikacja usług poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej usługi pobytowej.
Planowane efekty: Wprowadzenie innowacyjnej usługi polegającej na wdrożeniu technologii ozonowania pokoi po każdorazowej zmianie gości, a tym samym zapewnienie wysokiego stopnia czystości, higieny oraz sterylności pomieszczeń w dwóch wybudowanych budynkach rekreacji indywidulanej w Dołżycy.
Wartość projektu: 1 730 968,94 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 793 909,87 PLN

Skontaktuj się!