REGULAMIN HOTELOWY

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby (przez wynajem pokoi gościnnych należy rozumieć wynajem apartamentu lub pokoju)
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu
6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 22:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej. Hotel nie zwraca opłaty za pobyt Gościa w Hotelu.
8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
9. Do obowiązku Hotelu należy:
- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
- bezpieczeństwo w pokoju, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu
- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyraża takie życzenie.
10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa niezależnie od tego, czy te pojazdy zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość.
13. Hotel nie odpowiada za przedmioty pozostawione na terenie Hotelu.
14. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
15. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
16. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
17. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101,poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Solny dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w hotelu, Gość ma prawo do wglądu swoich danych osobowych.
18. Gość hotelowy winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania, nie uiszczenie zapłaty za pobyt z góry, uprawnia pracownika recepcji do odmowy zameldowania Gościa i nie wydania mu klucza do pokoju.

Regulamin hotelowy dostępny również w formacie PDF

Skontaktuj się!